Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej jest Magdalena Grabowicz, Gnoðarvogur 28, 104 Reykjavík, Islandia. Kennitala: 220688-4889, tel. 00354 784 1422, e-mail: kontakt@alohamagdalena.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 3. Jeżeli złożyłaś_eś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu:
  • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • kontaktu z użytkownikiem;
  • odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania,
  • realizacji innych celów na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą.
 5. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 7. Przysługuje Ci prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  • do usunięcia danych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Polityka plików cookies

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).